top of page

PRISER OG VILKÅR

- Håndbedækning tilbydes. - 

- Hoppen skal møde uden bagsko.

- Hestepas skal medbringes og opbevares af Stald Nordkap under opholdet. -

- Hoppen skal være i passende huld til at kunne gennemføre opholdet med forventning om drægtighed.

- Hoppen skal være håndterbar og kunne fanges på fold.

- Hoppen skal fremvise ren CEM-test ved ankomst (Islændere)

- Oplys venligst ved ankomst om hoppens evt. særlige       problemstillinger (eksem etc.).

- Det anbefales, at hoppen er undersøgt for orm. 

- Er hoppen ikke ifol tilbydes en gratis ombedækning året efter (eksl. græs, attest mv.)

- Er hingsten ikke i vores varetægt året efter, tilbyder vi en ombedækning hos én af Stald Nordkaps hingste.

Ved yderligere bedækninger betales der en springafgift

Under opholdet:

- Alle hopper bliver bedækket under gode og ordentlige forhold.

- Opholdet for hoppe samt eventuelle føl er på ejers egen regning og risiko. Dette gælder i al omgang, scanning, under bedækning såvel som på fold og boks. - Det anbefales, at hoppe samt evt. føl er forsikret.

- Stald Nordkap forbeholder sig retten til at tilkalde dyrlæge efter vores skøn for ejers regning. - Ejer giver Stald Nordkap fuldmagt til at transportere hesten, hvis dette må være nødvendigt.

- Stald Nordkap forbeholder sig tilbageholdsret i hesten, hvis ejer ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser. - Alle hopper og føl tilses dagligt. - Alle heste går på græsfold, alternativt fold med wrap ad libitum.

- Hvis ekstra fodring findes nødvendigt, iværksættes dette efter kontakt med ejer. - Hopper som udviser aggressiv adfærd i flokken, flyttes til separat fold og ejer underrettes.

PRISER:

Skriv eller ring for aktuelle priser og tilbud

bottom of page